Privacyverklaring

Claudia de Koster-Dekker is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals hier onder staat aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Claudia de Koster-Dekker
Oudendijk 9
4163 LG Oosterwijk
Telefoonnummer: 06-23233027
E-mail: claudiartofnature@gmail.com
www.claudi-art-of-nature.nl

Persoonsgegevens die op deze website worden verwerkt
– Voornaam en achternaam
– E-mailadres

Hoe worden deze persoonsgegevens verwerkt?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door middel van een contactformulier, als u dit formulier heeft ingevuld wilt u dus contact opnemen met Claudia de Koster-Dekker. Claudia de Koster-Dekker ontvangt het bericht dat u aan haar wilt sturen in haar mailbox.

Worden deze persoonsgegevens opgeslagen?
Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen binnen de website www.claudi-art-of-nature.nl Wel krijgt Claudia de Koster-Dekker uw persoonsgegevens binnen in haar mailbox zodra u een bericht heeft gestuurd via het contactformulier.

Hoelang worden deze persoonsgegevens bewaart?
Claudia de Koster-Dekker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Worden deze persoonsgegevens gedeeld met derden?
Nee, deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens.
Als u wilt kunt u inzien welke persoonsgegevens Claudia de Koster-Dekker van u heeft. Ook kunt u uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen door Claudia de Koster-Dekker. Neem hiervoor contact op via claudiartofnature@gmail.com

Beveiligen persoonsgegevens
Claudia neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om verlies, misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u een idee krijgt dat deze persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via claudiartofnature@gmail.com

Links
Als u op een link klikt die u verwijst naar een andere website, is Claudia de Koster-Dekker niet verantwoordelijk voor hoe die partij omgaat met persoonsgegevens.

Cookies
Op deze website zijn geen cookies of vergelijkbare technieken aanwezig.

ReCaptcha
Voor de privacyverklaringen van reCaptcha en Google zie hier onder.
Privacy
Voorwaarden